Prop. 2008/09:229 Anslutning till och genomförande av Barlastvattenkonventionen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:229 Anslutning till och genomförande av Barlastvattenkonventionen
Utgivningsår:2009
Omfång:195 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809229
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:229
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB