496 frågor och svar om skatteregler
– en handbok för mindre och medelstora företag
   
 
Författare:Larsson Hans Peter
Titel:496 frågor och svar om skatteregler – en handbok för mindre och medelstora företag
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:167 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144053455
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 372 SEK exkl. moms
496 frågor och svar om skatteregler är en liten skatteuppslagsbok. Den vänder sig till personer som inte dagligen arbetar med skattefrågor, men som ibland behöver veta vad som gäller skattemässigt i en viss situation.Frågorna utgår från de vanli-gaste situationerna för ägare till mindre företag. Boken riktar sig till intresserade företagare, personer som arbetar med bokfö-ring och redovisning samt till studerande inom företagsekonomi. Den är skriven av praktiskt verksamma skattejurister och fångar de frågor som författarna möter i sin vardag som skatterådgvare.

"496 frågor är en utmärkt liten skattehandbok för den som vill ha snabba och översiktliga svar på vanligt förekommande skattefrågor", Lars Norlander, ordförande i Företagarna Nacka - Värmdö.
 
  © 2017 Jure AB