Svensk internationell arbetsrätt
   
 
Författare:Seth Torsten
Titel:Svensk internationell arbetsrätt
Utgivningsår:2009
Omfång:281 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144054544
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

SLUT på förlag
De alltmer öppna gränserna har skapat nya frågeställningar för den svenska arbetsrätten. Det blir allt vanligare att utländska arbetsgivare och arbetstagare är verksamma i Sverige och att svenska arbetsgivare och arbetstagare är verksamma utomlands. Samtidigt påverkas den svenska arbetsrätten i mycket stor utsträckning av vårt medlemskap i Europeiska unionen och av andra internationella förpliktelser. Den ökande internationella konkurrensen utgör både ett hot och en möjlighet för svenska arbetsgivare och arbetstagare.

"I Svensk internationell arbetsrätt" redogör Torsten Seth för vilka internationella förpliktelser Sverige har och hur vi reglerar arbetsrättsliga frågor med ett internationellt inslag. Här behandlas också vilka möjligheter det finns att etablera sig i andra länder och under vilka former detta kan ske.

Boken är lämplig som kursbok på olika arbetsrättsliga utbildningar och kurser men kan användas av var och en som behöver kunskap om internationella frågor med koppling till svensk arbetsrätt.
 
  © 2017 Jure AB