Arbetstidslagen
   
 
Titel:Arbetstidslagen
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:85 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9789173650724
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 99 SEK exkl. moms
Den nu gällande Arbetstidslagen trädde i kraft den 1januari 1983. Förutom lagen återges här även Arbetstidsförordningen och instruktion för Arbetstidsnämnden vid Arbetarskyddsverket samt utdrag ur Arbetsmiljölagen (5 kap 5 §). EU:s direktiv om arbetstid 2003/88/EG återges i sin helhet.
 
  © 2017 Jure AB