Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige
– en internationellt privaträttslig och jämförande studie
   
 
Författare:Sayed Mosa
Titel:Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige – en internationellt privaträttslig och jämförande studie
Utgivningsår:2009
Omfång:421 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787410
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 113
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 546 SEK exkl. moms
Sveriges omvandling till ett mångkulturellt samhälle medför nya och svåra frågeställningar för den svenska rättsordningen. I denna bok diskuteras det mångkulturella samhällets utmaningar mot bakgrund av en islamiskt präglad arvsordning. Den islamiska lagen, sharia, anses vara en uppenbarad och gudomligt inspirerad rättsordning. Delar av den muslimska befolkningen i Sverige identifierar sig med lagen till följd av sin religiösa åskådning. Samtidigt ger islamisk rätt uttryck för andra värderingar än de som upprätthålls av den svenska lagen. I studien analyseras de islamiska principer som avgör egendomsöverföringen vid dödsfall. Hur delas arv enligt islamiska principer? Har svenska domstolar förutsättningar att avgöra tvister med ledning av islamiskt präglade regler? På vilket sätt kan och bör man lösa situationer där islamiska regler synes vara oförenliga med principer i svensk rätt?

Dessa, och frågor som rör mötet mellan islamisk och svensk rätt på aktuellt område, står i fokus i denna avhandling.

Mosa Sayed är verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB