Opphavsrett
   
 
Författare:Rognstad Ole-Andreas
Titel:Opphavsrett
Utgivningsår:2009
Omfång:464 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215007298
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt , Utländsk rätt

Pris: 986 SEK exkl. moms
Boken gir en solid og etterlengtet fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner.


Forfatteren redegjør for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og fremstiller hovedtrekkene i åndsverklovens regler i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet.

Målgruppen for boken er jurister som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Boken er også sentral for studenter i faget.
 
  © 2017 Jure AB