Kollektivavtalsrätten
– en rättsvetenskaplig berättelse
   
 
Författare:Hansson Mikael
Titel:Kollektivavtalsrätten – en rättsvetenskaplig berättelse
Utgivningsår:2010
Omfång:463 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787519
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 114
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 515 SEK exkl. moms
Alltsedan Sverige blev ett modernt industrisamhälle har kollektivavtalet betraktats som det viktigaste instrumentet för att reglera den svenska arbetsmarknaden. Det är ganska länge sedan kollektivavtalet var föremål för en övergripande rättsvetenskaplig behandling, och just nu framstår en sådan som särskilt angelägen. Internationaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen och andra tendenser i samhället utsätter kollektivavtalet för ett förändringstryck. Industrisamhället, vilket kollektivavtalet satts att reglera, tycks vara på väg att ersättas av kunskapssamhället. Den samtida kollektivavtals-rätten är därmed en berättelse om förändring, en berättelse i vilken lagstiftaren, arbetsmarknadens parter och Arbets-domstolen har framträdande roller. En särskild roll innehas av rättsvetenskapen, en roll som borde mana till reflektion över den egna självbilden. Avhandlingen handlar om ett rättsområde i förändring, men kanske skall det visa sig att förändringarna, åtminstone vill avhandlingen ge luft åt den tanken, inte i första hand finns där kollektivavtalsrätten förväntar sig att finna dem.

Mikael Hansson är verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB