Varför latin?
   
 
Författare:Jansson Tore
Titel:Varför latin?
Utgivningsår:2010
Omfång:94 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203566
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 45
Ämnesord:Lexikon ordböcker och språkvetenskap , Statsvetenskap och politik

Pris: 48 SEK exkl. moms
Denna bok handlar om latinets roll i våra språk och i Europas kultur. Författaren granskar latinets spår i nutiden, bland svenska ord och i andra samtida språk, och svarar på frågorna varför vi har lånord och varför de kommer från latin.

Han berättar om språkets storhetstid från medeltidens början fram till 1800-talet och om antiken, den epok när latinet växte till att bli det statsbärande språket i det romerska imperiet i mer än ett halvt årtusende. Avslutningsvis några reflexioner kring vilken betydelse latinet kommer att ha i framtiden.

Tore Janson är professor emeritus i latin och i afrikanska språk.
 
  © 2017 Jure AB