Prop. 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi
   
 
Titel:Prop. 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi
Utgivningsår:2010
Omfång:188 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:128
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 72 SEK exkl. moms
Ursprungsgaranti för el

Förslag om ny lagstiftning med syftet att genomföra artikel 15 om ursprungsgarantier för el och artikel 16 om åtkomst till och drift av el- och gasnäten i EU:s direktiv 2009/28/EG (förnybartdirektivet).
Redovisar också regeringens bedömning av hur s.k. tröskeleffekter vid anslutning av storskaliga produktionsanläggningar för förnybar el till elnätet ska hanteras.
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 december 2010.
 
  © 2017 Jure AB