EU-Rettens påvirkning af dansk forvaltningsret
   
 
Författare:Fenger Niels
Titel:EU-Rettens påvirkning af dansk forvaltningsret
Utgivningsår:2010
Omfång:66 sid.
Förlag:Jurist- og Økonomforbundets Forlag
ISBN:9788757422078
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms
Bogen Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret har længe indgået som pensum på den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet og er sidst blevet udgivet som fjerde udgave for to år siden.

Ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten har imidlertid nødvendiggjort en ny udgave af denne bog, som tager højde for de ændringer, som den nye traktat bevirker. En af disse ændringer er, at begrebet "fællesskabsret" nu ikke længere eksisterer, men ganske er afløst af begrebet "EU-ret". På det grundlag er bogens titel ændret til EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, uanset at bogen indholdsmæssigt kan ses som en femte udgave det hidtidige værk.Indholdsfortegnelse

Forord

Kapitel 1. Forholdet mellem EU-retten og dansk forvaltningsret

Kapitel 2. Anvendelsesområdet for EU-rettens krav til dansk forvaltningsret

Kapitel 3. Sagens oplysning

Kapitel 4. Parters og andre berørtes rettigheder under sagsforberedelsen

Kapitel 5. Offentlighed og tavshedspligt

Kapitel 6. Forvaltningens organisation

Kapitel 7. Hjemmelsspørgsmål

Kapitel 8. Prøvelse

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB