EU Ret
   
 
Författare:Neergaard Ulla B , Nielsen Ruth
Titel:EU Ret
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:766 sid.
Förlag:Thomson Reuters DK
ISBN:9788761928542
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 920 SEK exkl. moms
Bogen giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret, som den er efter Lissabontraktaten.
Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked.

Del I behandler:

•Strukturen i EU, den historiske udviklingsproces samt EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler

•EU’s institutioner

•EU’s retskilder

•Almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder

•Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret


Del II behandler:


•Fri bevægelighed i det indre marked

•Principperne om varernes fri bevægelighed

•Fri udveksling af tjenesteydelser

•Etableringsfrihed

•Kapitalens fri bevægelighed

•Arbejdskraftens fri bevægelighed

•Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere


Målgruppe
Advokater, dommere, embedsværket, studerende på universiteter og højere læreanstalter samt journalister, der behandler EU-spørgsmål i medierne.

Om forfatterne
Forfatterne er professor Ulla Neergaard, KU, og professor Ruth Nielsen, CBS.

 
  © 2017 Jure AB