Svensk neutralitetspolitik
   
 
Författare:Westberg Jacob
Titel:Svensk neutralitetspolitik
Utgivningsår:2010
Omfång:96 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203672
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 47
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag
De senaste decennierna har inneburit en gradvis omprövning av den alliansfria politik som utmärkte Sverige under kalla kriget. Landets säkerhetspolitiska målsättningar och strategier har förändrats på avgörande punkter. Här beskrivs och analyseras huvuddragen i utvecklingen av den svenska alliansfrihetens innebörd och praktiska tillämpning från Karl XIV Johans tid fram till i dag.

Jacob Westberg är doktor i statsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Institutionen för säkerhet och strategi på Förvarshögskolan.
 
  © 2017 Jure AB