Prop. 2009/10:236 Vertikala konkurrensbegränsande avtal
   
 
Titel:Prop. 2009/10:236 Vertikala konkurrensbegränsande avtal
Utgivningsår:2010
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910236
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:236
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Behandlar vissa konkurrensrättsliga frågor som gäller samarbeten mellan företag i olika handelsled, t.ex. mellan tillverkare och detaljist, s.k. vertikala avtal. Förslår bl.a. att lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal anpassas till EU-kommissionens förordning m.m.
 
  © 2017 Jure AB