Prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen
Utgivningsår:2010
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910239
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:239
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Föreslår att den nuvarande organisationen av jakten efter älg ändras med syfte att åstadkomma en ekosystembaserad lokal älgförvaltning. Genom en ändring i jaktlagen (1987:259) införs en ny typ av älgskötselområden.

Samtidigt föreslås att de nuvarande reglerna om licensjakt i licensområden, så kallade A-, B- och E-områden, förenklas. Genom ändringar i jaktförordningen avser regeringen att komplettera älgskötselområdena med en ny form av övergripande förvaltningsområden för samordning av älgjakten.
 
  © 2017 Jure AB