Prop. 2009/10:227 Fiskevårdsområden
   
 
Titel:Prop. 2009/10:227 Fiskevårdsområden
Utgivningsår:2010
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910227
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:227
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Kontrollavgift i stället för böter

Förslag om mer detaljerade bestämmelser för när ett fiske kan uteslutas ur ett fiskevårdsområde och när ett sådant område kan upplösas om fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter sitt förvaltningsuppdrag. Bötesstraffet i gällande lag tas bort och ersätts med en rätt för fiskevårdsföreningen att ta ut kontrollavgifter. Slutligen föreslås att alla som berörs av beslut som fattas av styrelsen eller stämman i en fiskevårdsförening ska ha rätt att överklaga, inte endast medlemmar i föreningen.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB