Regeringens skrivelse 2010/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
Utgivningsår:2010
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011037
Serie:Propositioner nr. 2010/11:37
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Redogör för konventionen nr 188 om arbete ombord på fiskefartyg som antogs av Internationella arbetskonferensen 2007. Konventionen följer ILO:s stadga.
 
  © 2017 Jure AB