Regeringens skrivelse 2009/10:244 Villkoren för Sveriges kredit till Lettland
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:244 Villkoren för Sveriges kredit till Lettland
Utgivningsår:2010
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910244
Serie:Propositioner nr. 2009/10:244
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för den ekonomiska situationen i Lettland, landets genomförande av det reformprogram som presenterats för EU och Internationella valutafonden samt för villkoren för Sveriges kredit till Lettland.
 
  © 2017 Jure AB