Företagsöverlåtelser
– En introduktion till den legala processen
   
 
Författare:Forssman Magnus
Titel:Företagsöverlåtelser – En introduktion till den legala processen
Utgivningsår:2011
Omfång:246 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015581
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 492 SEK exkl. moms
"Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen" är en övergripande och praktiskt inriktad handbok avseende den legala processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar på den juridiska rådgivarens praktiska arbete i processen och överlåtelseavtalets utformning utifrån gällande rätt. De olika stegen i processen (t.ex. due diligence, avtalsförhandling och tillträde) behandlas utförligt med en mängd exempel från det praktiska affärslivet. Boken fyller ett tomrum i den juridiska litteraturen och vänder sig till jurister som har ett behov av att snabbt inhämta kunskap om hanteringen av företagsöverlåtelser såsom bolagsjurister, advokater, domare och studenter.
 
  © 2017 Jure AB