Tidvatten och Oceanografi
– med höjd- och strömberäkningar
   
 
Författare:Borg Björn
Titel:Tidvatten och Oceanografi – med höjd- och strömberäkningar
Utgivningsår:2011
Omfång:181 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234321
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjöfart

Pris: 294 SEK exkl. moms
Tidvatten och Oceanografi är en fakta- och lärobok som består av två delar. Första delen beskriver varför tidvatten existerar och hur det uppträder i olika havsbassänger och utefter olika kustavsnitt. Här är boken värdefull som handbok vid det praktiska arbetet med höjd- och strömberäkningar vid färd i farvatten där tidvatten förekommer. Dessutom ges exempel på höjdberäkningar, tidvattenströmberäkningar samt övningsexempel.

Andra delen handlar om den oceanografi som en sjöfarare bör känna till, dvs. världshavens geologi och geografi, havsvattens sammansättning och egenskaper, vågor och strömmar.

Boken är avsedd för nautiska studier vid sjöbefälsskolorna och vid olika kvalificerade skepparutbildningar.

Björn Borg är sjöofficer och sjökapten. Han har tidigare varit huvudlärare i navigation i Marinen och är välkänd expert och författare i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB