Regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010
Utgivningsår:2010
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011054
Serie:Propositioner nr. 2010/11:54
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 29 SEK exkl. moms
Mot målbalans i Europadomstolen

Behandlar bl.a. reformeringen av övervakningssystemet enligt Europakonventionen och den ökande tillströmningen av klagomål till Europadomstolen. Vid årsskiftet 2009/10 uppgick antalet klagomål till ca 120 000. Ändringsprotokoll nr 14 till Europakonventionen har i februari 2010 antagits av samtliga medlemsstater. Protokollet innehåller flera processuella ändringar som ökar effektiviteten i Europadomstolen.
Tar också upp EU:s anslutning till Europakonventionen genom Lissabonfördraget.
 
  © 2017 Jure AB