Bedriftens hemmelighet - og rettighet?
– immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes
   
 
Författare:Irgens-Jensen Harald
Titel:Bedriftens hemmelighet - og rettighet? – immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes
Utgivningsår:2010
Omfång:400 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215015781
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt , Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 985 SEK exkl. moms
Denne boken tar for seg lover og regler som gjelder hemmelighold i bedrifter. Det er et vern i et krysningspunkt mellom mange rettsområder: immaterialretten eller åndsretten, reglene om illojal konkurranse, alminnelig erstatningsrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Med litteraturliste og stikkordregister.
 
  © 2017 Jure AB