Ny Juridik 4:2010
   
 
Titel:Ny Juridik 4:2010
Utgivningsår:2011
Omfång:125 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176103074
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2010:4

Pris: 325 SEK exkl. moms
Tidskriften Ny Juridik innehåller fylliga artiklar som behandlar nya författningar och intressant utveckling inom aktuella rättsområden. Ny Juridik har som målsättning att beskriva rättsutvecklingen utifrån ett praktiskt perspektiv och ge yrkesverksamma jurister god vägledning i hur ny juridik ska tillämpas.

De mest centrala ämnesområdena i Ny Juridik är arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt, aktiebolagsrätt och värdepappersrätt.

Varje nummer av Ny Juridik innehåller dessutom en artikel om avkunnade domar från EG-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EG-domstolarna.
 
  © 2017 Jure AB