Obligationsret 2. Del
   
 
Författare:Gomard Bernhard , Iversen Torsten
Titel:Obligationsret 2. Del
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:376 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757421088
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 885 SEK exkl. moms
Det samlede overblik over obligationsretten får du med Obligationsret del 1, 2, 3 og 4.

Obligationsretten er en af formuerettens hoveddiscipliner og udgør i sig selv et stort og komplekst område. Når man beskæftiger sig med formueret, må man derfor nødvendigvis forstå, hvilke regler og love, der er gældende inden for obligationsretten, og for at forså obligationsretten, er det praktisk at sætte sig ind i nogle af de utallige underdiscipliner, der knytter sig til området. Nu foreligger en ny udgave af 2. del, som behandler misligholdelse som et særskilt område inden for obligationsretten. Denne 4. udgave af Obligationsretten del 2 er nu ajourført med de nyeste love og lovændringer.


Indholdsfortegnelse:

Afsnit III. Misligeholdelse (kontraktsbrud)
Oversigt og grundbegreber
Naturalopfyldelse
Samtidighedsgrundsætning og tilbageholdsret
Ophævelse
Forholdsmæssigt afslag
Erstatning i og uden for kontraktsforhold
Positiv opfyldelsesinteresse
Negativ kontraktinteresse
Produktansvar
Aftaler om følgerne af kontraktsbrud
Fordringshavermora
Forkortelsesliste
Litteraturfortegnelse
Domsregister
Lovregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB