SKV Författningar om mervärdesskatt 2011 - Del 1-2 (paket)
   
 
Titel:SKV Författningar om mervärdesskatt 2011 - Del 1-2 (paket)
Anmärkning:Del 1 (SKV 550 utg. 28) och Del 2 (SKV 551 utg. 7) kan beställas separat.
Upplaga:28 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:1308 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2011001
Typ av verk:Författningssamling
Serie:SKV Publikationer nr. 550 utg. 28
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag
Den aktuella mervärdesskattelagstiftningen - giltig från 1 januari 2011!

Del 1 innehåller mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen m.fl. författningar samt utrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU.
Del 2 innehåller EU:s mervärdesskattedirektiv, direktiv om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland och trettonde direktivet samt rådets förordning om tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet.
Innehåller även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.

Du kan även beställa Del 1 och Del 2 separat.
 
  © 2017 Jure AB