SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering - Del 1-3 (paket)
   
 
Titel:SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering - Del 1-3 (paket)
Anmärkning:SKV 301 utgåva 29 (del 1), SKV 302 utgåva 27 (del 2) samt SKV 336 utgåva 10 (del 3). Delarna kan även beställas separat.
Upplaga:29 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:2122 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2011003
Serie:SKV Publikationer nr. 301 utg.29
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1330 SEK exkl. moms
Skatteverkets överväganden och annan praxis när det gäller beskattningen av tjänst och kapital samt regler om preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, fastighetsskatter m.m.

Del 1 innehåller svar på frågor om beskattning av andra fysiska personer än näringsidkare.

Del 2 och 3 behandlar beskattning av näringsverksamhet.

 
  © 2017 Jure AB