Regeringens skrivelse 2010/11:105 Årsboken om EU
– Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:105 Årsboken om EU – Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:359 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011105
Serie:Propositioner nr. 2010/11:105
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 169 SEK exkl. moms
Redogör för verksamheten i Europeiska unionen under 2010 i enlighet med 10 kap. 1 § i riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.
Innehåller tre bilagor med särskild Sverige-anknytning:

Bilaga 1. Mål av svenskt intresse vid EU-domstolen och tribunalen under 2010
Bilaga 2. Pågående överträdelseärenden 2010
Bilaga 3. Beslut i ministerrådet under 2010 som Sverige inte stött
 
  © 2017 Jure AB