Köplagen
   
 
Författare:Ramberg Jan , Herre Johnny
Titel:Köplagen
Utgivningsår:1995
Omfång:889 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138502151
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 2018 SEK exkl. moms
I denna bok kommenteras köplagen. Genom köplagen från år 1990 samt lagen om internationella köp (1987:822) med hänvisning till den internationella konventionen om internationella köpavtal, CISG, har inte bara systematiken förändrats sedan tidigare lagstiftning utan nya regler och principer har införts. I syfte att underlätta en jämförelse har i kommentaren reglerna i CISG återgivits i anslutning till lagrummen i köplagen. Hänvisning sker till de vägledande kommentarerna till CISG när detta bedömts underlätta tolkningen av motsvarande bestämmelser i köplagen.
 
  © 2017 Jure AB