RH 2010
– Rättsfall från hovrätterna
   
 
Titel:RH 2010 – Rättsfall från hovrätterna
Anmärkning:Samt register 2006-2010.
Utgivningsår:2011
Omfång:525 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138325674
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 614 SEK exkl. moms
Denna utgåva innehåller referat av rättsfall i hovrätterna under 2010 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Den innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister för åren 2006-2010.

Förutom de fullständiga referaten (nr 1-90) innehåller årets utgåva en särskild avdelning med en summarisk redovisning av avgöranden i brottmål (nr 91-200), där påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) varit aktuell.
 
  © 2017 Jure AB