Konkurs
– och annan insolvensrätt
   
 
Författare:Welamson Lars , Mellqvist Mikael
Titel:Konkurs – och annan insolvensrätt
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:378 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139204794
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 41
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag
Sedan förra upplagan har många nya rättsfall och ny lagstiftning tillkommit. Den insolvensrättsliga diskussionen har varit livlig och har avsatt spår i litteraturen, varför många delar i boken är helt omskrivna. En språklig modernisering har också ansetts nödvändig inför denna nya upplaga. Bokens huvudämne är konkursrätt, men för att ge en fylligare insovensrättslig bild behandlas i boken även lagen om företagsrekonstruktion och skuldsaneringslagen om än översiktligt.

 
  © 2017 Jure AB