Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal
   
 
Författare:Ramberg Jan
Titel:Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal
Utgivningsår:1993
Omfång:432 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175483343
Produkttyp:Inbunden
Serie:Internationell affärsrätt
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 417 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas det köprättsliga regelsystemet och de övriga avtal som aktualiseras i samband med export och import av varor - med särskilt beaktande av de risker som kan uppkomma i samband med internationella affärstransaktioner.
 
  © 2017 Jure AB