Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten
   
 
Författare:Pufendorf Samuel
Titel:Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten
Anmärkning:Förord av Kjell Å Modéer. Översättning från latin av Birger Bergh.
Utgivningsår:2001
Omfång:209 sid.
Förlag:City University Press
ISBN:9175680580
Ämnesord:Allmän rättslära , Rättshistoria

SLUT på förlag
Få europeiska rättsvetare har haft större betydelse än den tyske läraren i naturrätt Samuel von Pufendorf (1632-1694).

I sitt statsbegrepp utgår Pufendorf från tanken att staten inte är mer än dess individers konstituerande av densamma. Då han menar att statens legitimitet vilar på detta förhållande, är Pufendorf en föregångare till teorin om samhällsfördraget. Vidare var han en förkämpe för tanken att internationell rätt var förbehållen hela mänskligheten oavsett religiös tro.
 
  © 2017 Jure AB