KFM Internationell verkställighet
– Handbok
   
 
Titel:KFM Internationell verkställighet – Handbok
Utgivningsår:2011
Omfång:466 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525484
Serie:SKV Publikationer nr. 943 utg. 1
Ämnesord:Insolvensrätt , Förmögenhetsrätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag
När och hur ska verkställighet ske utomlands av svenska offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar? Under vilka förutsättningar kan utländska fordringsanspråk verkställas i Sverige?

I Internationell verkställighet beskrivs och kommenteras, på ett överskådligt och lättillgängligt sätt, EU-rätt och de viktigaste avtal och konventioner som är en förutsättning för utlandsrelaterad verkställighet.

Boken riktar sig till såväl handläggare och jurister hos Kronofogdemyndigheten som till advokater, domstolar, inkassobyråer, universitet och Åklagarmyndigheten. Den ingår i Kronofogdemyndighetens handboksserie.
 
  © 2017 Jure AB