Ny juridik 2:2011
   
 
Titel:Ny juridik 2:2011
Utgivningsår:2011
Omfång:80 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176103098
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2011:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
Tidskriften Ny Juridik innehåller fylliga artiklar som behandlar nya författningar och intressant utveckling inom aktuella rättsområden. Ny Juridik har som målsättning att beskriva rättsutvecklingen utifrån ett praktiskt perspektiv och ge yrkesverksamma jurister god vägledning i hur ny juridik ska tillämpas.

De mest centrala ämnesområdena i Ny Juridik är arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt, aktiebolagsrätt och värdepappersrätt.

Varje nummer av Ny Juridik innehåller dessutom en artikel om avkunnade domar från EG-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EG-domstolarna


Innehåll:

Tiden är mogen för att återta reservationen till CISG av Jan Ramberg

Bolagsrätt och avtalsfrihet – några tankar om två ”kolliderande” rättsområden av Göran Westin

På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster av Roger Hellström

Ett gemensamt europeiskt patentsystem – en svårförverkligad vision av Dag Sandart

Rättsfall från EG-domstolarna av Jörgen Hettne och Maria Fritz
 
  © 2017 Jure AB