Entreprenadavtal
– Särskilt om ändrade förhållanden
   
 
Författare:Samuelsson Per
Titel:Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden
Utgivningsår:2011
Omfång:393 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104019
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Byggnads- och anläggningssektorn är en av de viktigaste industrigrenarna i samhället. Den sammanflätning av ekonomiska, sociala, estetiska och kulturella värden som sker genom denna verksamhet saknar nära nog motsvarighet.

Föremålet för framställningen är entreprenadavtalet. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, i dagligt tal AB 04, bildar utgångspunkt. Bestämmelserna i AB 04 prövas fortlöpande mot den allmänna avtals- och förmögenhetsrätten. Ett visst utrymme ägnas även frågan om utfyllande regler.

Beställarens rätt att ändra entreprenörens åtagande under utförandefasen är ett av entreprenadavtalets mest karakteristiska drag. Sammanvägt med avtalets tidsfaktor avgränsas ett kärnområde för rättsvetenskaplig analys av denna avtalsform. Bland de ämnen som behandlas ges beställarens ändringsbefogenhet, vitespåföljden tillsammans med entreprenörens rätt till tidsförlängning vid hinder en framträdande plats. Härutöver behandlas olika samverkansförpliktelser samt skyldigheten att begränsa effekterna av hinder och försening. Även hävningspåföljden behandlas tämligen utförligt.

Professor PER SAMUELSSON är verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB