Regeringens skrivelse 2010/11:090 Nordiskt samarbete 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:090 Nordiskt samarbete 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:20101190
Serie:Propositioner nr. 2010/11:90
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2010 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB