KURS: Sjörätt I – Göteborg
– 25-26 oktober 2017
   
 
Titel:KURS: Sjörätt I – Göteborg – 25-26 oktober 2017
Anmärkning:Föreläsare: jur.kand. och sjökapten Rolf Ihre, jur.kand. Daniel Brand, jur.kand. Daniel Eriksson, advokat Mattias Widlund
Utgivningsår:2017
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSSJÖ112
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart , Förmögenhetsrätt

Pris: 11800 SEK exkl. moms
Chalmers Professional Education och Jure erbjuder grundkurs i sjörätt, Sjörätt I i Göteborg hösten 2017. Kursen är lämplig för dig som vill ha en genomgång och uppdatering av grundläggande avtal och lagstiftning på området.

INNEHÅLL:
- Fartyget & sjösäkerhet
- Avtal om styckegodsbefordran & lastskadeansvar
- Befraktningsavtal
- Passagerartransportavtal
- Transportklausuler i köpavtal
- Sjöarbetsrätt & befälhavaransvar
- Redaransvar & ansvarsbegränsning
- Haverier & hantering av tvister
- Sjöförsäkring
- Shipmanagementavtal

I kursen ingår omfattande kursdokumentation och lunch.

KURSLEDNING:
DANIEL BRAND är jur.kand. och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå. Han har tidigare arbetat vid flera P&I-klubbar och är medförfattare till bl.a. femte upplagan av professor Hugo Tibergs klassiska internationella standardverk Law of Demurrage (Sweet & Maxwell, 2013).

DANIEL ERIKSSON har en jur.kand. och LL.M. från Umeå Universitet och har läst sjö- och försäkringsrätt på Nordisk institutt för Sjörett i Oslo. Tidigare har han arbetat som försäkringsjurist och skadehanterare och med juridisk rådgivning främst inom sjötransport och försäkringsrätt vid Assuranceforeningen Skuld, the Swedish Club och Fairwater Marine AB. Han är idag verksam som lärare i sjö- och transporträtt vid Chalmers tekniska högskola.

ROLF IHRE är sjörättsjurist och sjökapten. Han har bl.a. varit verksam som advokat och som bolagsjurist inom Salénkoncernen. Han är också författare till bl.a. Kommersiella sjöfartsavtal (Jure Förlag, 2016), som är en läro- och handbok i sjörätt för sjöfolk och landanställda med sjöfartsanknutna uppgifter.

MATTIAS WIDLUND är advokat och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå. Han har medverkat som författare i ett flertal publikationer på sjörättens område, bl.a. monografin Svensk sjörätt (Jure Förlag, 2016) och Sjöfartsskydd & ISPS-koden. Han är även huvudredaktör i sjörätt vid Jure Förlag.Kursen kan även hållas företagsanpassat enligt önskemål. Kontakta: Mattias Widlund, e-mail: mattias.widlund@skarplaw.se, tel: 07325 10 44 62/08-662 00 80.
 
  © 2017 Jure AB