Avsked och uppsägning av personliga skäl
   
 
Författare:Sydolf Lars
Titel:Avsked och uppsägning av personliga skäl
Anmärkning:282 referat av arbetsdomstolens domar och beslut åren 1974-2000.
Utgivningsår:2001
Omfång:212 sid.
Förlag:Lag & Avtals förlag
ISBN:9185834068
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Arbetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag
Denna bok innehåller 282 referat av arbetsdomstolens (AD) domar och beslut. Referaten lyfter fram både kärnfrågor och centrala detaljer. Detta gör det möjligt att snabbt få en överblick över den praxis domstolen utvecklat mellan åren 1974 och 2000.
 
  © 2017 Jure AB