Internationella affärstvister
   
 
Författare:Seth Torsten
Titel:Internationella affärstvister
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:119 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788059
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms
Vilka regler gäller då ett svenskt företag är part i en juridisk tvist med en utländsk motpart? Är t.ex. svenska domstolar behöriga att avgöra en sådan tvist? Vilken lag – svensk eller utländsk – ska man tillämpa? Vilka typer av skiljeförfaranden kan användas? I vilken utsträckning kan en dom från ett land verkställas i ett annat land?

Frågor som dessa behandlas i denna bok, som ger en kortfattad och överskådlig framställning av det regelsystem som gäller när en svensk affärspart tvingas agera i en rättslig tvist med en utländsk motpart.

Boken är främst tänkt att användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor men kan också vara till nytta för andra som kommer i kontakt med rättsliga frågeställningar vid utlandsaffärer. 
  © 2017 Jure AB