De mänskliga rättigheternas väg
– Genom historien och litteraturen
   
 
Författare:Bring Ove
Titel:De mänskliga rättigheternas väg – Genom historien och litteraturen
Utgivningsår:2011
Omfång:719 sid.
Förlag:Atlantis
ISBN:9789173534376
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Internationell rätt , Rättshistoria

Pris: 332 SEK exkl. moms
När Ove Bring, professor i folkrätt, vill sammanfatta de mänskliga rättigheternas historia väljer han att inte bara betrakta historiska skeenden utan också impulser från skönlitterära författare. Hans resa börjar i tvåflodslandet och slutar med en blick mot framtiden utifrån den arabiska våren, tortyrens återkomst, al Qaida och Guantánamo.

Ove Bring skildrar de mänskliga rättigheternas utveckling genom historien, från forntida kulturer i Orienten via antikens Grekland och Rom till upplysningen och liberalismen i Västerlandet och vidare in i vår egen tid med FN-dokument, internationella domstolar och frivilligorganisationer. Det är en resa genom den politiska idéhistorien, delvis också genom skönlitteraturen, nämligen när författare förmedlat människorättsliga värderingar och reagerat mot orättvisor och förtryck. Det är en berättelse som visar att alla kulturer, inte enbart den västerländska, har lämnat sina bidrag.
I modern tid har rättsutvecklingen varit betydande, men kulturrelativism, Muhammedteckningar och terroristbekämpning har lett till spänningar mellan Nord och Syd och mellan statssuveränitet och medborgerlig frihet.
 
  © 2017 Jure AB