Ny juridik 3:2011
   
 
Titel:Ny juridik 3:2011
Utgivningsår:2011
Omfång:81 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176103104
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2011:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
Tidskriften Ny Juridik innehåller fylliga artiklar som behandlar nya författningar och intressant utveckling inom aktuella rättsområden. Ny Juridik har som målsättning att beskriva rättsutvecklingen utifrån ett praktiskt perspektiv och ge yrkesverksamma jurister god vägledning i hur ny juridik ska tillämpas.

De mest centrala ämnesområdena i Ny Juridik är arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt, aktiebolagsrätt och värdepappersrätt. Varje nummer

av Ny Juridik innehåller dessutom en artikel om avkunnade domar från EG-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EG-domstolarna.Innehåll:

Konsumenters möjlighet att få biträde av KO - en försöksverksamhet som nu permanentas av Anders Eriksson

Styrelseval i aktiemarknadsbolag av Daniel Stattin

Trender inom Corporate Governance av Carl Svernlöv

Kränkningsersättning – vad åsyftas och vad är det? av Sandra Friberg

Rättsfall från EG-domstolarna av Maria Fritz och Jörgen Hettne
 
  © 2017 Jure AB