Ny juridik 4:2011
   
 
Titel:Ny juridik 4:2011
Utgivningsår:2011
Omfång:125 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9176103100
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2011:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
Tidskriften Ny Juridik innehåller fylliga artiklar som behandlar nya författningar och intressant utveckling inom aktuella rättsområden. Ny Juridik har som målsättning att beskriva rättsutvecklingen utifrån ett praktiskt perspektiv och ge yrkesverksamma jurister god vägledning i hur ny juridik ska tillämpas.

De mest centrala ämnesområdena i Ny Juridik är arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt, aktiebolagsrätt och värdepappersrätt. Varje nummer av Ny Juridik innehåller dessutom en artikel om avkunnade domar från EG-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EG-domstolarna.
Innehåll:

Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal av Niklas Arvidsson

Kontopengar och kontorätter – några reflektioner med anledning av ett aktuellt rättsfall av Karin Wallin-Norman

Lojalitet och rationell resursanvändning i entreprenadavtal av Per Samuelsson

Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet av Claes Granmar

Rättsfall från EG-domstolarna av Maria Fritz och Jörgen Hettne
 
  © 2017 Jure AB