Collective Agreement and Competition in the EU
– The Report of the COLCOM-project
   
 
Författare:Bruun Niklas , Hellsten Jari
Titel:Collective Agreement and Competition in the EU – The Report of the COLCOM-project
Anmärkning:Engelsk text.
Utgivningsår:2001
Omfång:226 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784630
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Arbetsrätt , Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 488 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas förhållandet mellan konkurrensrätt och kollektivavtal i Europeiska unionen. Boken innehåller en analys av aktuella och viktiga domar från EG-domstolen såsom C-67/96, Albany International; C-115 och 119/97, Brentjens och Drijvende Bokken; C-222/98, Van der Woude; och C-180-184/98, Pavlov.

Här återfinns även rapporter rörande de nationella reglerna gällande förhållandet mellan konkurrensrätt och kollektivavtal i elva av EU:s medlemsstater: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien. Dessa nationella rapporter har författats av ledande arbetsrättsexperter i dessa medlemsländer.

Niklas Bruun är professor i Helsingfors och Stockholm och Jari Hellsten är forskare i Helsingfors.
 
  © 2017 Jure AB