Vägtransport av farligt gods
– Styckegods
   
 
Titel:Vägtransport av farligt gods – Styckegods
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:362 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9789173651189
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 269 SEK exkl. moms
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods.

Handboken är i första hand avsedd för den som skall genomgå utbildning till förare av fordon eller transportenheter som medför farligt gods.

I boken beskrivs innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området.

Boken redogör också för ansvarsförhållanden, godsets indelning i olika faroklasser, transporthandlingar, allmänna transportbestämmelser, undantagsbestämmelser samt särskilda bestämmelser för de olika klasserna.

Här finns även en ämneslista över de flesta kemiska benämningar som tilldelats ett UN-nummer.
 
  © 2017 Jure AB