E-Handelsret
   
 
Författare:Nielsen Ruth , Sandfeld Jakobsen Søren
Titel:E-Handelsret
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:484 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757421187
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt , EU-rätt

Pris: 645 SEK exkl. moms
handelsret, der hermed foreligger i en revideret 3. udgave giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave bredere i lyset af, at udviklingen har vist, at andre retskilder spiller en mindst lige så stor rolle i forbindelse med e-handel. Et eksempel herpå er de immaterialretlige regler, navnlig ophavsretten, og et særskilt kapitel herom er nu indarbejdet i bogen. Bortset herfra er strukturen fra de tidligere udgaver fastholdt, således at bogen omhandler e-handelsrettens kilder, fri bevægelighed for e-handel i det indre marked, online markedsføring, elektroniske kontrakter, formidleransvar, persondatabeskyttelse og håndhævelse. Der er fortsat særligt fokus på de EU-retlige regler på området og samspillet mellem disse og dansk ret.

Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter d. 1. august 2011.
 
  © 2017 Jure AB