Att kunna vara chef
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Att kunna vara chef
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:179 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110415
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

Pris: 255 SEK exkl. moms
Chefskapet i arbetslivet är ett ledarskap. Självklart har detta ledarskap många viktiga likheter med annat ledarskap i t.ex. politiska eller idrottsliga sammanhang. Ledarskap i arbetslivet har dock sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta förhållande gör att chefskapet kräver särskilda kunskaper. Att vara chef är ett yrke som måste hanteras och utövas professionellt.
Att kunna vara chef ger en inblick i vilka villkor, krav, normer och formella regler som gäller för ledarskapet i arbetslivet. Bokens sjätte upplaga har uppdaterats vad gäller ny och förändrad lagstiftning, främst inom området diskriminering och likabehandling.
 
  © 2017 Jure AB