Två uppsatser i lufträtt
– I Internationell lufttransport, II Försäkring av flygplan
   
 
Författare:Lundberg Henrik , Larsson Charlotte
Titel:Två uppsatser i lufträtt – I Internationell lufttransport, II Försäkring av flygplan
Utgivningsår:2001
Omfång:138 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230967
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 21
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Försäkringsrätt

Pris: 264 SEK exkl. moms
Lufttransporterna har kommit att bli en allt viktigare företeelse i samhället samtidigt som det generellt sett skrivits relativt lite i Sverige om de bestämmelser som reglerar verksamheten. I den föreliggande volymen har samlats två uppsatser i lufträtt. Den första har författats av jur. kand. Henrik Lundberg och utgör en sammanfattning av Warszawasystemet och annan lufträttslig reglering. Den andra uppsatsen har skrivits av jur. kand. Charlotte Larsson och behandlar praktiska problem rörande försäkring av flygplan med utgångspunkt i flygförsäkringens utveckling, betydelse och utformning. Uppsatserna utgör examensarbeten från juridiska institutionen vid Stockholms universitet med professor Hugo Tiberg som handledare.
 
  © 2017 Jure AB