Aktiebolagslagen
   
 
Författare:Svensson Bo , Danelius Johan
Titel:Aktiebolagslagen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:424 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789186191573
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Den nu gällande aktiebolagslagen har varit i kraft sedan den 1 januari 2006. Sedan förra upplagan av boken har det tillkommit nya eller ändrade bestämmelser om bland annat:

• frivillig revision av mindre aktiebolag,
• lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag, och
• kallelse till bolagsstämma.

I boken kommenteras lagen utförligt och pedagogiskt. Även den kod för bolagsstyrning som tillämpas på den svenska aktiemarknaden behandlas.

Författare är Bo Svensson, f d justitieråd och ord­förande i Högsta domstolen, och Johan Danelius, advokat vid Hamilton advokatbyrå. Bo Svensson var ordförande i Aktie­bolags­kommittén, som utarbetade förslag till lagen. Han har även varit ordförande i Aktiemarknads­nämnden.

Lagen utformades i Justitiedepartementet av bl a Johan Danelius, som föredrog lagförslaget i Lagrådet. Han arbetar numera som advokat med aktiebolagsrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB