Regeringens skrivelse 2011/12:82 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2010 och helåret 2011
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:82 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2010 och helåret 2011
Utgivningsår:2012
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112082
Serie:Propositioner nr. 2011/12:82
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2010 och helåret 2011.
 
  © 2017 Jure AB