Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Utgivningsår:2012
Omfång:365 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112105
Serie:Propositioner nr. 2011/12:105
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 169 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2011 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
 
  © 2017 Jure AB