Ny juridik 1:2012
   
 
Titel:Ny juridik 1:2012
Utgivningsår:2012
Omfång:84 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104507
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2012:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
Kapitaltäckningsgaranti för ett dotterbolag kan ge säregna resultat

I vissa fall när verksamheten i ett dotterbolag är kapitalintensiv och riskfylld med osäker lönsamhet över tiden lämnar moderbolaget en kapitaltäckningsgaranti. Professor Per Samuelsson konstaterar att enligt det rådande synsättet inom rättsvetenskapen medför en sådan garanti att styrelsen i ett aktiebolag inte behöver fästa avseende vid reglerna i 25 kap. ABL om handlande vid misstanke om kritisk kapitalbrist. Men Samuelsson menar att denna tolkning kan ge säregna resultat med tveksamma rättspolitiska följder.

Tidskriften Ny Juridik innehåller fylliga artiklar som behandlar nya författningar och intressant utveckling inom aktuella rättsområden. Ny Juridik har som målsättning att beskriva rättsutvecklingen utifrån ett praktiskt perspektiv och ge yrkesverksamma jurister god vägledning i hur ny juridik ska tillämpas.

De mest centrala ämnesområdena i Ny Juridik är arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt, aktiebolagsrätt och värdepappersrätt. Varje nummer av Ny Juridik innehåller dessutom en artikel om avkunnade domar från EU-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EU-domstolarna.
 
  © 2017 Jure AB